فایل word ارايه الگوي رتبه بندي ريسک هاي پروژه خط دو قطار شهري مبتني بر مدل HAZOP و با استفاده از تکنيک AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه الگوي رتبه بندي ريسک هاي پروژه خط دو قطار شهري مبتني بر مدل HAZOP و با استفاده از تکنيک AHP :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در استانداردهای مدیریت پروژه دو واژه پروژه و ریسک به یکدیگر به نحوی گره خورده اند که نمی توان پروژه ای را بدون محاسبهریسک های آن اجرا نمود. هزینه های تهدیدهای پروژه مدیران را به سمت اجرای دقیق مدیریت ریسک سوق داده است. چنانچه مدیریتریسک به نحو موثر و کارآمد پیاده سازی شود برای مدیران در خصوص افق پیش رو اطلاعات مناسبی قرار خواهد داد و چنانچه به طور ناقصپیاده سازی شود با توجه به خروجی های نادرست ممکن است خسارت های جبران ناپذیری به پروژه تحمیل کند. در این پژوهش پروژه خط 2 قطار شهری مشهد به عنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین پروژه های عمرانی چند سال اخیر این کلان شهر انتخاب شده است. به منظور طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مذکور وزن و اهمیت نسبی هر یک از ریسک هایپروژهاز روشتحلیل سلسله مراتبی، اصل پارتو و مدل هازوپ استفاده شده است.

لینک کمکی