فایل word رابطه تقيد به نماز و آرامش روان در دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه تقيد به نماز و آرامش روان در دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسى رابطه تقید به نماز و آرامش روان در دانشجویان دبیرستانى شهرستان کرمانشاه انجام شده است.براى انجام این پژوهش، 604 نفر از دانشجویان دانشگاه ازاد کرمانشاه در رشته های علوم انسانی انتخاب شدند.پس از اجراى دو پرسش نامه (پرسش نامه تقید به نماز و پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر) داده هاى به دست آمده با استفاده از فنون آمارى مربوطه تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد:1. بین تقید به نماز و سطح اضطراب دانشجویان، رابطه معنادار وجود دارد و هر قدر تقید دانشجویان به نماز بیشتر باشد، از آرامش روانى بیشترى برخوردار مى شوند.2. تقید دانشجویان دختر به نماز بیشتر از دانشجویان پسر است.3. رابطه تقید به نماز و اضطراب حالت، بیشتر از رابطه تقید به نماز و اضطراب صفت است؛ یعنى نقش تقید به نماز در کاهش اضطراب حالت بیشتر است.

لینک کمکی