فایل word بررسي نقش نماز در بازدارندگي آسيب هاي اجتماعي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش نماز در بازدارندگي آسيب هاي اجتماعي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی نقش نماز بر درمان آسیب های اجتماعی و رفتارهای نامعقول در آن پرداخته است. در جامعه کنونیکه اطلاعات و ارتباطات فرهنگی عمده ترین معیار توسعه و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی محسوب می شوند. امروزه، نقش فضاهای مجازی و تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرهنگی عقیدتی و تحقیقاتی کشورها، بر کسی پوشیده نیست. در این زمینه، نقش نماز که سعادت بخش و روشنگر راه مسلمانی و نشان دهنده مسیولیت ها، تکلیف ها، راه ها، و... است از اهمیتی خاص برخوردار است. افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان در خصوص تاثیرات نماز در ریشه کن ساختن گناه و تباهی و فساد و پیوند دادن انسان محدود به مدبر نامحدود جهان و نحوه مقابله و درمان آسیب های اجتماعی؛ از جمله اعتیاد، طلاق، فرار از خانه، سرقت، شرب خمر، حاشیه نشینی، خود کشی، افسردگی و... ، بهره گیری از نظرات و توانایی های دانشجویان برای ایجاد نظام ارزشی و انگاره های ملی ، دینی و فرهنگی متناسب با فرهنگ اسلامی، ایرانی می تواند راهگشای خیلی از مسایل در سطح جامعه وعامل پیشگیری از فحشاء و منکرات که زمینه بروز آسیب‎های اجتماعی است، باشد . این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی وبا بکار گیری پرسشنامه ای ازنمونه ای به حجم 100 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اردبیل به طور تصادفی به عمل آمده است و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است که نتایج نشان داد ضعف ایمان و انتخاب الگوهای نامناسب، تزلزل در باورهای دینی، راحت طلبی، زیاده خواهی و ... در عصر کنونی تاثیرات شگرف و بی مانندی در بروز آسیب های اجتماعی دارد و همچنین رسانه های راستین و فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی با استفاده از روش ها و فنون مختلف می تواند تاثیرات بسزایی بر افکار عمومی بخصوص مسایل فرهنگی گذارد و می تواند به درک ما از تاثیرات مهم بازدارندگی و زایندگی نماز که مانع رذایل اخلاقی و بروز و رشد فضایل اخلاقی کمک فوق العاده ای کنند.

لینک کمکی