فایل word بررسي معاني نماز و اضطراب در متون اسلامي و روانشناسي و اثرات نماز در کاهش اضطراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي معاني نماز و اضطراب در متون اسلامي و روانشناسي و اثرات نماز در کاهش اضطراب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی معنای اضطراب از دیدگاه منابع اسلامی (آیات و روایات) پرداخته شده و همچنین اثرات نماز بر روی اضطراب مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی استفاده شد که نوع طرح، پیدایشی است و در روش داده یابی از بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است و روش داده کاوی، رویکرد تفسیری-تجریدی است که بالاترین سطح تفسیر می باشد و در اعتبار سنجی، از ساخت مسیر ممیزی و نظر متخصصان (دینی و روانشناسی) استفاده شد. در نهایت تعاریف اضطراب و نماز و اثرات آن در منابع اسلامی به دست آمده است و این یافته ها با تحقیقات روانشناسی مرتبط با مولفه های به دست آمده مورد مقایسه قرار گرفت، بررسی ها حاکی از مشابهت در نتایج هستند.

لینک کمکی