فایل word ايمني و مديريت بحران حريق در مراکز داده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ايمني و مديريت بحران حريق در مراکز داده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مرکز داده زيرساخت وسرويس ها

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

برنامه ریزی برای مقابله با بحران در زمان وقوع آن بسیار دیر می باشد. سردرگمی در مواقع پر استرس به سرعت افزایش می یابد که این افزایش استرس می تواند کشنده باشد. تمامی شرکتها نیازمند به آماده سازی یک طرح مدیریت بحران ناشی از حریق می باشند. این طرح می تواند سازمان را در محافظت از کارمندان و تجهیزات، تداوم خدمات کلیدی و همچنین بازگشت به حالتاولیه توانمند سازد. در این مقاله ایمنی در برابر حریق به عنوان یکی از عوامل مهم در ایمن سازی مرکز داده توضیح داده می شود و طرح مربوطه جهت کنترل و خاموش کردن آتش سوزی در بستر مدیریت بحران شرح داده می شود.

لینک کمکی