فایل word ارزيابي مکان يابي بهينه مراکز داده با روش تحليل شبکه اي (ANP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي مکان يابي بهينه مراکز داده با روش تحليل شبکه اي (ANP) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مرکز داده زيرساخت وسرويس ها

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نظر به پیشرفت های روز افزون در زمینه ارتباطات و نیاز به ذخیره سازی اطلاعات در مراکز داده (Data Center) و با توجه به اهمیت پایداری منابع مالی کشور در جهت پیشبرد ارتقای کشور در سطح منطقه و جهان، تصمیم گیری صحیح در زمینه انتخاب مکان مناسب برای ساخت و تجهیز مراکز داده با اهمیت از قبیل مراکز داده پشبیبان کمک شایانی در جهت حرفه جویی در منابع مالی، انسانی و اطمینان پذیری بیشتری در مقابله با تهدیدات این مراکز دارد. در این مقاله با توجه به معیارهای خطرپذیری، آب و هوا، دسترسی و هزینه در انتخاب مکان مناسب برای ساخت مراکز داده به صورت طرح از ابتدا به کمک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)، مراکز استان های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و بر اساس نتایج آن محدوده مراکز استان های البرز، تهران، قم و سمنان به عنوان مناسب ترین مکان ها و مراکز استان های خراسان جنوبی، ایلام و بوشهر به عنوان نامناسب ترین مکان ها جهت ساخت مراکز داده ارزایابی شدند.

لینک کمکی