فایل word واکاوي و شناخت رابطه معنايي باغ ايراني و فرش ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word واکاوي و شناخت رابطه معنايي باغ ايراني و فرش ايراني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هنر فرش بافی از جمله اصلی ترین هنرهای تجسمی، هنر هویتی و سفیر فرهنگی ایران است. اما امروزه از خلاقیت و کیفیت و رونق گذشته فرش بافی کاسته شده است و نیاز ضروری به توجه دوباره به این هنر دارد. همچنین باغ ایرانی از گذشته دور تا به امروز ادامه داشته و از خصلت های همیشگی آن فراهم آوردن آرامش و آسایش و ایجاد مکان مطلوب برای کاربر است و امروزه با توجه به بحران عصبی عصر معاصر نیاز به آن برای انسان معاصر و همچنین فراموشی اصول باغ ایرانی در دهه های اخیر افزون تر شده است. هنگام مطالعه دانش فرش و باغ ایرانی به وجوه مشترک زیادی پی می بریم و بازتاب باغ ایرانی در فرش ایرانی را می توان به سادگی مشاهده نمود. از ابتدا و در قدیمی ترین فرش های ایرانی به جا مانده، فرش هایی با طرح باغ ایرانی مشاهده می شود. هدف تحقیق در این مقاله پیوند دوباره باغ و فرش ایرانی است و سعی شده با واکاوی و شناخت اصول باغ ایرانی و فرش ایرانی و پیدا نمودن اصول مشترک این دو هنر پیوند دوباره بین دو متن هنری صورت گیرد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت مروری- تحلیلی بوده و بر اساس شواهد نظری و از طریق مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از مقالات متعدد و مرتبط به موضوع گردآوری و درنهایت با جمع بندی مطالب نتیجه گیری کلی ارایه گردیده است. بررسی ها نشان داد اصول استخراج شده در هر حوزه هنری با یکدیگر فصل مشترکی وجود دارد که می توان با تکیه بر آن پیوند باغ ایرانی و فرش ایرانی را احیا نمود و آن خصلت پویایی و سر زندگی است. اما مجموعه اصول بدست آمده برای اثر جدید با عنوان مجموعه باغ فرش ایرانی عبارتند از؛ بهره گیری از مفهوم وحدت در عین کثرت، خودشکوفایی انسان، خیال انگیز بودن، بازتاب حس مکان و مکانیت، شکل زنده، بیان نمادین و تمثیلی مفاهیم، دارای هندسه و شکل معین و سرزندگی و پویایی.

لینک کمکی