فایل word عنوان: ويژگي هاي فرهنگي هويتي معماري ومسکن بومي ايران (نمونه موردي: خانه هاي بافت تاريخي بوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عنوان: ويژگي هاي فرهنگي هويتي معماري ومسکن بومي ايران (نمونه موردي: خانه هاي بافت تاريخي بوشهر) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با توجه به تاثیر مستقیم فرهنگ در معماری، طبیعی است که تغییرات فرهنگ باعث دگرگونی در مبانی و مفاهیم موثر در پیدایش معماری می شود و در نتیجه آن، اندیشه های متفاوت معماری به وجود می آید که تعیین کننده شیوه های تعامل بین مفاهیم نظری و فرهنگی به طور عام و مفاهیم نظری و فضای معماری به طور خاص می شود. تحولات قرن حاضر موجب دگرگونی و تغییراتی در بین برخی جلوه های زندگی و فرهنگ جامعه شد. حرکت و روند معماری سنتی بازایستاد و از طرفی به علت سرعت وقوع تحولات فرصت تطابق با فرهنگ را پیدا نکرد. در حالی که تحولات در کشورهای اروپایی گام به گام صورت گرفته بود و آن ها تا حد زیادی تغییرات را به راحتی جایگزین کردند. امروزه هویت شهرى در کشورهاى در حال توسعه، همچون حلقه اى گم شده است و شهرها نه بر پایه هویت اصیل خود، بلکه بر پایه تقلیدهاى بدون اندیشه از الگوهاى مدرن بدون توجه به الگوهاى بومى در حال شکل گیرى و گستر ش است. حال اگر برای دوباره جان گرفتن فرهنگ و معماری کشورمان عوامل اساسی آن شناخته شوند و جان بگیرند، به حیات خود ادامه خواهند داد. مهمترین عامل در مکان یابی و پیکربندی ساختمان ها، در زمان های پیش از تجدد گرایی در ایران فرهنگ بومی بوده است. از این رو در تحقیق موجود، تجربه های به دست آمده جهت به کارگیری معماری صحیح علمی بر پایه اصول فرهنگی- هویتی، که حاصل بررسی پلا ن های موجود و پرسش گری از ساکنین خانه های تاریخی بوشهر و در نظر گرفتن تیوری های پایه ی معماری به عنوان پیشنهادی برای طراحی بناهای مسکونی جدید شهرهای ایران به خصوص بوشهر ارایه می شود.

لینک کمکی