فایل word طراحي مجموعه توريستي تفريحي بارويکرد اکوتوريسم در سدکرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي مجموعه توريستي تفريحي بارويکرد اکوتوريسم در سدکرج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محل هایی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می رود. با توجه به ارتباط عمیق معماری به عنوان عنصری واسطه با فرهنگ، هنر، محیط طبیعی وهمچنین اهمیت وجود مجموعه های توریستی تفریحی در میزان جذب توریست در سطوح منطقه، شهر وکشور ضرورت توجه به معماری وطراحی چنین مجموعه هایی در راستای توسعه توریسم احساس می شود. همچنین نیاز انسان به طبیعت نیازیست انکار ناپذیر سفر در طبیعت وهم اقامت در ان ومانوس شدن با ان درساختن روح انسان بسیار تاثیر گذار است ومعماری از عوامل تعیین کننده نحوه اقامت وبی شک نحوه برخورد او در این اقامت با طبیعت است. گردشگری، صنعتی گسترده، عظیم وروبه رشد درعرصه فرهنگ واقتصاد جهان است که به عنوان صنعتی نوپا درسال های اخیر، تاثیرات زیادی بروضعیت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جهان داشته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وارایه راهکارهایی است که بتواند در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی موثر واقع شود وهمچنین این منطقه بتواند از پهن های جذب توریست بهره ببرد وبه اقتصاد منطقه کمک کند وزمینه ای مناسب برای شناخت منطقه واستان بوجود اید. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی وتحلیلی بوده است.

لینک کمکی