فایل word ساز و کار طراحي اقليمي در چهار اقليم ايران با رويکرد کارايي انرژي (مشهد، يزد، رشت، بوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ساز و کار طراحي اقليمي در چهار اقليم ايران با رويکرد کارايي انرژي (مشهد، يزد، رشت، بوشهر) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

ارایه راهکارهای مناسب در طراحی اقلیمی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در تمام کشور امری ضروری می باشد که با توجه به هدررفت انرژی در بخش ساختمان یکی از ضروری ترین گام های پیش رو در آغاز این امر توجه به طراحی همساز با اقلیم در ابنیه در اقلیم های مختلف در ایران می باشد. جلوگیری از هدررفت انرژی و استفاده بهینه از ساختمان در اقلیم های مختلف در کشور ایران از اهداف این پژوهش می باشد. روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش نیز از منابع کتابخانه ای و استفاده از سایت های معتبر اینترنت می باشد. در این پژوهش اقلیم های مختلف کشور ایران از جمله اقلیم گرم وخشک، سرد وخشک، معتدل و مرطوب، گرم و مرطوب مورد بررسی قرار گرفته و بافت های شهرهایی نظیر یزد، مشهد، رشت و بوشهر از لحاظ اقلیمی مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش بررسی از طریق تحلیل گرافیکی و تحلیل محتوایی اصولی سازی بافت ،ابنیه، بازشوها، معابر و گذرگاه ها در اقلیم های ذکر شده می باشد. همچنین در ادامه به ارایه راهکارها در جهت بهینه سازی ابنیه با توجه به ویژگی های اقلیمی هر شهر پرداخته شده است.از جمله یافته های این پژوهش می توان به ویژگی های کلی طراحی اقلیمی در شهرهای مورد مطالعه اشاره نمود که شامل نوع بافت ،طرز قرار گیری ابنیه ،پوشش گیاهی می باشد. در نتیجه با شناخت ویژگی های اقلیمی هر شهر و تاثیر آن بر نحوه ی چگونگی ساخت بنا ،نوع بافت، نحوه ی جهت گیری ابنیه ،نوع بازشوها ونوع پوشش گیاهی متناسب با اقلیم هر شهر می توان تدابیری در جهت تامین آسایش ساکنان از لحاظ اقلیمی در نحوه ی ساخت ابنیه اندیشید تا با کمترین میزان مصرف انرژی به بهترین بازدهی از ساختمان در فصول مختلف سال برسند.

لینک کمکی