فایل word تعريف فضاهاي مطلوب شهري و ويژگي هاي آن در آراء دانشوران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعريف فضاهاي مطلوب شهري و ويژگي هاي آن در آراء دانشوران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

فضاهای شهری به منزله ی بستر زیست آدمی نقشی اساسی در احساس رضایت مندی داشته و در واقع شکل دهنده ی سبک زندگی انسان و تعیین کننده ی کیفیت زندگی اوست. فضای شهری مطلوب موجب ارتقاء سطح زندگی شهروندان می شود و تاثیرات مثبت فردی و اجتماعی دارد و در مقابل، فضاهای نامطلوب شهری تاثیراتی جبران ناپذیر بر زندگی انسان و حیات شهری دارد. این مقاله به بررسی فضاهای شهری و شاخصه های مطلوبیت آن اختصاص دارد. در بخش اول سخن از تعریف فضای شهری و مولفه های وجودی آن می آید و عوامل موثر بر فرم و شکل شهر و ضرورت وجود فضاهای شهری طرح می شود. در بخش دوم نه عامل برای مطلوبیت فضای شهری برشمرده می شود که از نوشته های دانشوران مطرح در این حوزه برآمده است. این عوامل شامل تنوع و سرزندگی، سازگاری، کارایی، نفوذپذیری، خوانایی، غنای حسی، هویت، کیفیت عرصه ی همگانی و پایداری است.

لینک کمکی