فایل word تحليلي بر مولفه هاي حقوق شهروندي و مديريت فرهنگي شهر در عصر حاضر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر مولفه هاي حقوق شهروندي و مديريت فرهنگي شهر در عصر حاضر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروز همگام با تحولات اجتماعی از جمله سلطه ی سرمایه داری و ظهور جنبش های اجتماعی شهری، حاشیه نشینی شهرنشینان محروم و نیز پدیده ی جهانی شدن و جریان سیال جمعیت، تفسیرهای جدیدتری از شهروندی مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته است. قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود. از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است. در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسیولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد. در بخش آغازین نوشتار حاضر به اهمیت حقوق شهروندی و مدیریت شهری پرداخته می شود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در ادامه ضمن تحلیل مفاهیم به ارتباط بین مدیریت شهری، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی پرداخته شده است. در نهایت با توجه به فرمایشات مقام رهبری که فرهنگ را یک امر اهم و اقتصاد را یک امر مهم دانسته اند لازم دانسته که مدیریت شهری نه تنها به عنوان یک نهاد خدماتی بلکه در رویکردی فراتر به عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی به مسایل شهرها توجه نمایند.

لینک کمکی