فایل word تحليل احياء و ساماندهي بافت فرسوده شهري با تاکيد بر مشارکت شهروندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل احياء و ساماندهي بافت فرسوده شهري با تاکيد بر مشارکت شهروندان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پدیده های مختلف در گذر زمان دستخوش تحولاتی می گردند که این دگرگونی ها بعضا موجب فرسایش و مصطحلک شدن آن ها می گردد و در صورت بی توجهی به آن ها در بلند مدت، موجبات تخریب آن ها را فراهم می آورد. ابنیه و فضاهای مسکونی به عنوان یکی از پدیده های مهم شهری از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است پس از فرسایش زمینه های ساماندهی و احیای آن ها فراهم گردد. در عین حال بهره گیری از نظر شهروندان تحت عنوان الگوهای برنامه ریزی مشارکتی می تواند در تسریع این روند موثر باشد. این پژوهش با هدف تحلیل احیا و ساماندهی بافت فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان، سعی دارد تا با بهره گیری از تجارب مختلف داخلی و خارجی اهمیت توجه به شهروندان و مشارکت شهروندی را در فرایند احیا و ساماندهی بافت های قدیم و فرسوده شهری را گوشزد نماید. تحقیق حاضربه لحاظ روش، اسنادی بوده و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که به نسبت بهره گیری از مشارکت شهروندان در فرایند برنامه ریزی بهسازی و نوسازی شهری، میزان توفیق طرح ها نیز افزایش قابل ملاحظه ای می یابد.

لینک کمکی