فایل word بهينه يابي مديريت شهري براي استفاده از carpooling با بهره از تجربيات کشورهاي پيشگام مهندسي ترافيک درکلان شهرهاي درحال توسعه(نمونه موردي: ايران، تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه يابي مديريت شهري براي استفاده از carpooling با بهره از تجربيات کشورهاي پيشگام مهندسي ترافيک درکلان شهرهاي درحال توسعه(نمونه موردي: ايران، تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه مسایل مربوط به حمل ونقل در شهرها به یکی از چالش های اصلی و عمده مدیریت شهری تبدیل شده است. یکی از چالش هایی که معمولا درزمینه توسعه پایدار شهر ها مطرح است، برآورد نوع سیستم حمل و نقل مطلوب هر شهری است. کلان شهر تهران در کنار مشکلات عدیده ای که با آن ها روبروست، با مشکل ترافیک و حمل و نقل نیز مواجه است. برای حل مشکل ترافیک در تهران، راه حل های گوناگونی ارایه شده است. آنچه مسلم است، لزوم توجه به جزییات انجام هر یک از این راهکارها است که باید به فراخور ویژگی های شهر تهران با دید کلان مدیریت شهری در این کلان شهر، هم خوان باشد. هدف از این پژوهش، بررسی یکی از راهکارهای مدیریت حمل و نقل بهینه شهری در کلان شهرهای کشورهای درحال توسعه از طریق راهکار نوین حمل ونقلی carpooling است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته، سعی بر آن است تا با مروری بر تاریخچه و تجربیات به کارگیری این سامانه در کشورهای پیشگام و توسعه یافته، سیاست های اعمال شده و موفق آن ها را که قابلیت اجرا در کلان شهرهای جهان سوم دارند را استخراج و پیشنهاداتی در این زمینه ارایه داد تا بتوان این سامانه را با توجه به شرایط کلان شهر تهران اجرا نمود.

لینک کمکی