فایل word بررسي و تحليل فضايي– کالبدي نظام موجود در طراحي سردرب هاي تيمچه امير بازار تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و تحليل فضايي– کالبدي نظام موجود در طراحي سردرب هاي تيمچه امير بازار تبريز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

سردرب اماکن عمومی به خصوص سردر تیمچه ی امیر در بازار امیر، نیاز به بررسی اساسی در زمینه های مختلف دارد و بهترین روش برای انتقال داده های کیفی به فاز طراحی، ارایه ی الگوی ماتریسی و ریاضی داده ها می باشد. ابتدا بایستی به تبیین مفاهیمی در این زمینه پرداخته شود. سپس برای ارزیابی داده ها وجود شاخص هایی برای بررسی عمیق تر بیش از پیش الزامی به نظر می رسد. این شاخص ها توسط مطالعات صورت گرفته از سایر مقاله های مشابه در این زمینه اخذ شده اند به همین دلیل سه عامل بصری، فیزیکی و بنیادی در نظر گرفته شده اند که هریک از این عوامل شاخص های فرعی دیگری را در بر خواهند داشت. همچنین روش مصاحبه نیز برای تثبیت کمی سازی داده ها مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج بررسی ها درب امیر– مقبره، در مقایسه با درب منتهی به دارایی، نیاز بیشتری به طراحی مجدد دارد. به همین دلیل در اولویت طراحی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که هر دو سردرب به لحاظ فضایی و کالبدی نیاز به بازنگری در مقوله طراحی شهری– هویتی دارند.

لینک کمکی