فایل word بررسي نظريه فرمالدر شکل گيري معماري فرمال و طبيعت گرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نظريه فرمالدر شکل گيري معماري فرمال و طبيعت گرا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در دنیای امروز معماری خلق فضاهای بی قاعده به لحاظ فرمی و عملکردی و بدون هندسه خاص ترویج پیدا کرده است، چرا که انسان ها نیازمند فضاهای زیبا، نرم و انعطاف پذیر شده اند، این نیاز بر اساس زیبایی شناسی و حس فرد به مکان به وجود می آید. در حقیقت لازمه هر فضای معماری شناخت زیبایی و بکاربردن آن در فرم و فضاهای داخلی می باشد. ضرورت آن بر این است که ایجاد فضاهای جذاب و قابل درک به لحاظ تاثیر مثبت در ذهن انسان و ارایه فرم های زیبا برای مکان های انسانی می تواند بر عوامل روانی و اجتماعی انسان های ساکن در آن کالبد تاثیر مثبت بگذارد. در واقع هدف اصلی ارایه فضاهای نو برای مطالعه و پژوهش می باشد و این محیط براساس اصول زمینه گرایی نیازمند توجه به نوع حرکت های سیال در معماری نوین و ایجاد فرم های زیبا می باشد، در حقیقت با طراحی فرمال نیاز انسان را در فضاهای بی روح عملکردی همچون معماری می توان به نوعی فضای دعوت و پویا را به عرصه ظهور رسانید. این پژوهش در راستای متغیرهای بدست آمده در مراحل اولیه همچون؛ حرکت سیال، رویکرد فرمال، نظریه گشتالت، خوانایی فرم معماری، زیبایی شناسی و نیز ادراک انسان از یک محیط مطلوب ارایه خواهد شد. کاربرد اصول گفته شده و اهداف پژوهش می تواند فضایی فرمال در طراحی معماری طبیعت گرا باشد.

لینک کمکی