فایل word بررسي رفتار ديوارها با مصالح بنايي تحت بارگذاري جانبي چرخه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رفتار ديوارها با مصالح بنايي تحت بارگذاري جانبي چرخه اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

زلزله های اخیر نشان داده است که ساختمان های بنایی بدلیل وزن زیاد و شکل پذیری پایین در برابر زلزله مقاوم نبوده و نیاز به بهسازی لرزه ای دارند. برای ارایه طرح بهینه بهسازی لرزه ای، شناخت آسیب پذیری ساختمان و وضع موجود آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. عمده توجهات مهندسان در زمینه مقاوم سازی، به مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی معطوف است، در حالی که هنگام وقوع زلزله، ساختمان های مصالح بنایی با توجه به وسعت کاربرد دچار بیشترین خسارت می شوند. از اینرو تحلیل آسیب پذیری ساختمان های بنایی تحت اثر زلزله، دارای اهمیت خاصی بوده و در این تحقیق رفتار آن ها روش به روش اجزای محدود و دینامیکی و با استفاده از نرم افزار آباکوس برای سه گروه مدلی دیوار بنایی به طول 3 ، 4 و 5 متر با نسبت های طول به ارتفاع (L/H) 1/2، 1 و 1/5 انجام پذیرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که با افزایش طول دیوار از 3 به 5 متر، مقدار جابجایی جانبی کاهش پیدا کرده است. همچنین انرژی جذب شده با کاهش نسبت L/H افزایش یافته است.

لینک کمکی