فایل word بررسي رابطه مورفولوژي مقياس مکان و ميزان دلبستگي مکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه مورفولوژي مقياس مکان و ميزان دلبستگي مکان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مکان پدیده ایست که انسان در طول زندگی خود به آن معنا بخشیده و به آن وابسته می شود. وابستگی به مکان از کیفیت فضا و نحوه طراحی متاثر است و افراد طی دوره زمانی خاص آن را می آفرینند. میان دلبستگی به مکان و ادراک و شناخت مکان از سوی فرد رابطه مثبت وجود دارد تا آنجا که خود را با آن بازمی شناسد (صادقی فرشته و همکاران , 1391). بررسی وجوه مختلف یک مکان و رابطه آن ها با دلبستگی مکان در مقیاس های متفاوت می تواند برای رسیدن دیدگاهی جامع تر از مکان کمک شایانی کند. در این مقاله، نوع خانه، مدت اقامت و نوع جنسیت مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایجی مبنی بر عدم ارتباط مستقیم نوع خانه با دلبستگی، بالاتر بودن میزان دلبستگی در مردان و دلبستگی های متفاوت با توجه به میزان اقامت دریافت شد.

لینک کمکی