فایل word باز آفريني يک فضاي شهري با رويکرد طراحي شهري بلوار امام حسين (ع) بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word باز آفريني يک فضاي شهري با رويکرد طراحي شهري بلوار امام حسين (ع) بندرعباس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه نیاز به فضاهای شهری زنده و فعال که عرصه های عمومی فعال و پر رفت و آمد را در سطح شهرها فراهم سازد از نیازهای شهروندی و مدیریت شهری محسوب می گردد به طوری که فضای شهری به عنوان عمومی ترین فضاهای باز شهری می تواند کانون بستر بروز حیات مدنی و شهر گرایی باشد. آنچه به عنوان یک فضای شهری در عرصه ی عمومی شهرها اثر گذار است به پنج دسته اعم از ورودی، گره، مسیر، لبه آب و پله تقسیم می شود. پژوهش حاضر با مد نظر قرار دادن بلوارهای شهری به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای شهری در شکل گیری خاطرات جمعی و حس مکان به باز آفرینی یک فضای شهری با رویکرد طراحی شهری در بلوار امام حسین (ع) شهر بندرعباس می پردازد در این راستا ابتدا با بررسی مفاهیم نظری و ادبیات موضوع از طریق اسناد کتابخانه ای به جمع آوری مهم ترین عوامل و معیارهای بلوارهای شهری پرداخته می شود سپس با تکیه بر مطالعات میدانی در وضع موجود مهم ترین مشکلات و مسایل در بافت مورد نظر شناسایی می گردد در پایان با بهره مندی از معیارهای حاصل از ادبیات موضوع و مشکلات وضع موجود به ارایه راهکارهایی در جهت بازآفرینی بلوار امام حسین شهر بندرعباس پرداخته می شود.

لینک کمکی