فایل word استخراج خرداقليم هاي منطقه اراضي عباس آباد با توجه به ايستگاه سينوپتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج خرداقليم هاي منطقه اراضي عباس آباد با توجه به ايستگاه سينوپتيک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

معماری و اقلیم پیوند تنگاتنگ و تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند و به دنبال آن معماری هم ساز با اقلیم به منظور آسایش و راحتی انسان با جایگزین کردن منابع پاک و طبیعی انرژی، محیطی سالم با درجه آسایش بالا را پدید می آورد. چنانچه در دنیای معاصر، رشد فزاینده جمعیت، موجب پیامدهای متعددی همچون مصرف بیش از حد و غیر مسیولانه انرژی های فسیلی شده است و به همین علت آدمی را به معماری گذشته و سنتی ایران زمین که معماری هم ساز با اقلیم یکی از شاخصه های آن میباشد، سوق می دهد. هدف این مقاله آن است که نشان دهد راهکارهای طراحی اقلیمی هر خرد اقلیمی متناسب با شرایط اقلیمی آن منطقه چیست. برای دستیابی به این هدف شاخص های زیست-اقلیمی و ماهانی در اراضی عباس آباد به عنوان نمونه موردی از خرد اقلیم های تهران، مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت ویژگی های اقلیمی و راهکارهای معماری براساس آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ژیوفیزیک تهران شناسایی و سپس شرایط اقلیمی و راهکارهای به دست آمده به نایل شدن هرچه بیشتر معماری پایدار، نه فقط در مقیاس کلان بلکه در مقیاس خرد کمک می کند. در این پژوهش سعی بر این بوده است که گردآوری اطلاعات براساس دو روش کتابخانه ای و توصیفی- مقایسه ای جمع آوری شود. در روش توصیفی- مقایسه ای به گردآوری داده ها پرداخته شده است که بر پایه آمار و اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ژیوفیزیک تهران انجام پذیرفته است. بررسی حاضر نشان میدهد که با مطالعه دقیق اقلیم هر منطقه میتوان در طراحی هم ساز با اقلیم و توسعه پایدار سهم بیشتری داشت و با نگاهی نو به طبیعت از مصرف بی رویه سوخت های فسیلی جلوگیری گردد. در این گفتار راهکارهایی پیشنهاد می شود که موجب تسهیل طراحی متناسب با اقلیم هر پهنه در مقیاس خرد گردد و در صرفه جویی مصرف انرژی و آسایش انسان در شرایط کنونی موثر باشد. راه حل ارایه شده این است که برای طراحی در هر اقلیمی اول باید شرایط آب و هوایی و ویژگی های خرد اقلیم آن منطقه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا به فن آوری های نوین و پایدار در برابر شرایط جوی هر منطقه و خرد اقلیم رسید. به امید آنکه رویکرد نگاه به طبیعت در مقیاس های خرد نیز از مولفه های اصلی طراحی قرار گیرد.

لینک کمکی