فایل word ارزيابي، ساماندهي و ارتقاء وضعيت مولفه عملکردي با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي; شواهدي از محله ي گلشهر کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي، ساماندهي و ارتقاء وضعيت مولفه عملکردي با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي; شواهدي از محله ي گلشهر کرج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

بر اساس مبانی علمی مبحث شهرسازی و به طور اخص رشته ی طراحی شهری، نظام ها و مولفه های مختلف ماهوی و محتوایی بر کیفیت های موثر در امر طراحی شهر و به مثابه آن فضای شهری تاثیر فراوان دارند. این نظام ها می توانند به طور منفی و مثبت اثرات خود را بر محیط شهری وارد سازند. بنابراین با اعمال نادرست بسیاری از زیرنظام ها، آسیب های جدی به فضای شهری وارد می گردد که کیفیت های متفاوت آن را به چالش می کشد. در این پژوهش به ارزیابی، ساماندهی و ارتقاء مولفه ی عملکردی در محدوده گلشهر کرج پرداخته شده است. مولفه ی عملکردی که متشکل از دو نظام کاربری زمین و نظام حرکت و دسترسی می باشد، برای این محدوده معضلاتی ایجاد نموده که باعث شده بسیاری از کیفیات فضاهای شهری و عمومی آن تنزل یابد. به واسطه ی همین امر در این پژوهش سعی بر این است تا با بررسی و تحلیل دو نظام کاربری زمین و نظام حرکت و دسترسی، نسبت به ساماندهی مولفه ی عملکردی محدوده و به مثابه آن ارتقای کیفیت محیطی اقدام شود. این اقدامات عبارتند از: ساماندهی پایانه های تاکسیرانی، تصحیح هندسی و ترافیکی دسترسی ها، رفع معضل پارکینگ و در نهایت ساماندهی و اصلاح کاربری های جاذب جمعیت واقع در جداره ی خیابان گلشهر کرج. در راستای هدف مذکور، با به کارگیری روش کتابخانه ای میدانی چارچوب نظری تحقیق گردآوری شده و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به ارایه طرح مناسب و تجزیه و تحلیل اطلاعات، جهت یافتن راه حلی برای تعدیل مشکلات عملکردی محدوده ی گلشهر پرداخته شده است.

لینک کمکی