فایل word احياي روابط خانوادگي با استفاده از فضاي شهري (باشگاه خانواده) نمونه موردي: باشگاه انقلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word احياي روابط خانوادگي با استفاده از فضاي شهري (باشگاه خانواده) نمونه موردي: باشگاه انقلاب :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ایجاد روابط سالم بین اعضای خانواده و حفظ شادی و رضایتمندی بین اعضا تحت تاثیر زندگی بی تحرک مکانیکی روز به روز در حال کمرنگ شدن است. امروزه مشارکت خانواده ها نیاز اساسی برای دستیابی به شهر خوب و پایدار است. افزایش علاقمندی برای حضور در فضای عمومی و افزایش برهم کنش اجتماعی و بروز خلاقیت خانواده ها برای مشارکت خانوادگی می تواند بسیار مفید باشد. تحقیقات گسترده در کشورهای غربی نشان دهنده تاثیر فرم شهر در ایجاد حس فعالیت مشترک و تعامل بین اعضای جامعه بخصوص خانواده ها می باشد. علی رغم اهمیت این موضوع هیچ تحقیقی در رابطه با فرم محیط ساخته شده بر میزان بهبود روابط و انسجام خانواده ها اعضای آنها با هم صورت نگرفته و معیارهای کالبدی موثر استخراج نشده است. این مقاله به دسته بندی میزان و مکانیسم تاثیر عواملی می پردازد که بر کیفیت و مطلوبیت تجربه گردش با خانواده در فضای شهری موثراند؛ از این رو با بررسی ادبیات موضوع این مورد در شش عامل فضایی - اجتماعی شامل: جذابیت، راحتی و آسودگی ، احساس امنیت، دسترسی و نفوذپذیری، جهت یابی و خوانایی و تعاملات خانوادگی دسته بندی شده است. در این راستا بین 30 نفر پرسش نامه توزیع شد و با برخی از آن ها مصاحبه عمیق شد و معیارهای موثر مطابق با موضوع پژوهش ارزیابی گردید. از آنجایی که خانواده اولین بنیان اجتماعی است، بررسی های به عمل آمده در این پژوهش نشان می دهد که کارکرد فضاهای عمومی و ارتباطی که شکل دهنده محله مسکونی بوده و عملکرد چندمنظوره داشته باشد، شکوفا کننده استعداد های گوناگون اعضای خانواده بوده و فضای مهیج، پاسخگو و آگاهی دهنده می تواند انگیزه حضور اعضای خانواده را در طیف سنی مختلف به منظور افزایش مشارکت خانوادگی و به عنوان ابزاری اثر گذار در مدیریت شهر خلاق را فراهم کند.

لینک کمکی