فایل word آناليز زيست محيطي مکانيابي فرودگاه در کلانشهرها با تاکيد برآلودگي صوتي،مطالعه موردي: فرودگاه اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آناليز زيست محيطي مکانيابي فرودگاه در کلانشهرها با تاکيد برآلودگي صوتي،مطالعه موردي: فرودگاه اراک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شهر به عنوان یکی از اصلی ترین سکونت گاه بشر امروزی همواره از دیدگاه ها و جهات مختلف هم درگذشته و هم در زمان حال مورد توجه و بررسی بوده و هست. شهرها در رابطه با تنش های زیست محیطی و پتانسیلی که برای تغییر جهت به سمت توسعه پایدار دارند حساس و حایز اهمیت می باشند و به همان اندازه با چالش های زیادی مواجه هستند. در مدیریت شهری حفظ محیط زیست شهری در سال های اخیر در اغلب نقاط جهان طرح شد و به تدریج به عنوان یکی از مهم ترین مسایل شهرنشینی مورد توجه واقع گردید به طوری که امروزه به عنوان یک اولویت در برنامه ریزی های شهری در مقابل شهروندان و مدیران و تصمیم سازان عرصه زندگی مدنی قرار گرفته است. سروصدای فرودگاه ها و تردد هواپیماها در بافت شهری یکی تاثیرات نامطلوب متداول زیست محیطی احداث یا توسعه فرودگاه هست و ازلحاظ کنترل آلودگی، آلودگی صوتی پرزحمت ترین آن ها است. گسترش فرودگاه ها باعث شده تا امروزه فرودگاه ها و مناطق مسکونی بسیار به یکدیگر نزدیک شوند و همین موضوع اهمیت بررسی آثار آلودگی صوتی ناشی از پرواز هواپیماها را آشکارتر می کند. در این تحقیق به بررسی اثرات آلودگی صوتی فرودگاه اراک بر اراضی که در شعاع 100 کیلومترمربعی از فرودگاه قرار دارند پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان داد که هرچند آلودگی صوتی فرودگاه اراک بر ساکنین خود شهر اراک تاثیر نمی گذارد ولی جوامع روستایی که بین شهر اراک و فرودگاه قرار دارند و در حریم صوتی فرودگاه قرارگرفته اند با توسعه آتی فرودگاه از اثرات روحی، روانی و فیزیکی فرودگاه بدون شک بی بهره نخواهند ماند. همچنین وجود تالاب میقان در نزدیکی فرودگاه نیز می توانند بر زندگی ساکنین تالاب بخصوص پرندگان اثرگذار باشد و به لحاظ وجود پرندگانی همچون درنای خاکستری و فلامینگو در این تالاب وجود برنامه هایی در جهت کاهش و حذف آلودگی ها صوتی، امری لازم و حایز اهمیت هست.

لینک کمکی