فایل word آب انبارها شاهکار مهندسي معماري سنتي ايرانيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آب انبارها شاهکار مهندسي معماري سنتي ايرانيان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شرایط متنوع اقلیمی موجب شده که اقوام گوناگونی که دراین آب وخاک زیسته اند، برای بهره وری از امکانات و مقابله باشرایط متنوع و بیشتر نامساعد اقلیمی تدابیری بی اندیشند که گاه قابل توجه و تامل است. دلیل خشکی آب و هوای بخش عمده ای از کشور ایران و عدم ریزش باران کافی در بیش از شش ماه از سال در اکثر نقاط و در نتیجه فصلی بودن آب رودخانه ها و عدم دسترسی به آب، باعث تمهیدات گوناگونی جهت تامین آب شیرین در فصول خشک سال شده است. احداث بند، قنات و آب انبار را می توان از این جمله نام برد. در این رابطه، آب انبار همان گونه که از نام آن مشخص است، برای ذخیره آب در فصول پر آب و استفاده از آن در بقیه ایام سال می باشد. در این مقاله ابتدا راجبع تاریخچه سپس به معرفی امکانات و کمبودها و نحوه بهره وری از امکانات ومقابله با ناسازگاری ها می پردازیم. وظیفه ما به عنوان معماران حال حاضر شناخت این آثارگرانبها، حفظ، مرمت صحیح آن ها و انتقال آن ها به نسل های آینده است.

لینک کمکی