فایل word نقش فضاي مجازي در شفافيت و پاسخگويي،مطالعه موردي افشاء فيشهاي حقوقي نامتعارف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش فضاي مجازي در شفافيت و پاسخگويي،مطالعه موردي افشاء فيشهاي حقوقي نامتعارف :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مقولات ارتباطی انسان معاصر، فضای مجازی یا سایبر است. گسترهای که در مرور سالهای اخیر، کارکردهای متفاوتی را در عمر نه چندان بلند خویش دیده است که همواره تاثیرگذار و پر رنگ بوده است. فضای مجازی، قدرتی اثرگذار، همهگیر و سریع و شتابان در انتقال دادهها و اطلاعات به مخاطبین خویش دارد وبه درستی گوی سبقت را از سایر ابزارهای جمعی و رسانههای گروهی برده است. این فضا، که در حقیقت تداعی کننده حوزه عمومی هابرماسی است، به عاملی در جهت تقویت جامعه مدنی و مطالبهگری همگانی و تقویت نظام پاسخگویی و شفافیت مبدل گردیده است.هرچه شفافیت، پاسخگویی و دسترسی مردم به اطلاعات و اسناد دولتی بهتر و مناسبتر صورت پذیرد، روند حرکتی به سوی مولفههای زمامداری شایسته بیشتر و ملموستر است. انتشار فیشهای حقوقی نامتعارف و به دنبال آن افشاء برخی مفاسد پنهان سالهای قبل نظیر پاداش های غیرقانونی و واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری،اهمیت فضای مجازی به عنوان بستری برای شفافسازی کنشهای حکومتی بیش از پیش نمود. به همین دلیل گفته میشود تقویت و توجه شایان به این گستره، میتوان عملی مهمی در پیشبرد اصول دموکراسی و مردمسالاریباشد. در این مقاله در صدد بیان این مسیله است که چگونه فضای مجازی، کاربران و فعالین این عرصه در افشاء و آگاهسازی عموم مردم از دریافتیها و مزایای برخی مدیران دولتی، ایفاء نقش نمودهاند و این نقشآفرینیها تا چه اندازه موجب شد تا دریافتیها و حقوقهای کارکنان و مسیولین دولتی، متعارف و عادلانه گردد

لینک کمکی