فایل word نقش دستاوردهاي علمي و فناوري در افزايش امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش دستاوردهاي علمي و فناوري در افزايش امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، امنیت به مقوله ای متکثرتر تبدیل شده و عوامل تاثیرگذار بر آن از دایره تنگ عوامل صرف نظامی خارج شده است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر امنیت در دوران معاصر، پیشرفت ها و دستاوردهای علمی و فناوری است که این مفهوم پویا سبب خلق فرصت های و همچنین برخی چالش ها در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی برای دولت ها شده است. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که به کارگیری دستاوردهای علمی و فناوری چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد فرضیه مورد نظر نویسندگان که باروش تحلیلی-توصیفی مورد سنجش قرار می گیرد این است که به کارگیری دستاوردهای علمی و فناوری با افزایش سطح بازدارندگی در مقابل تهدیدات منطقه ای و بین المللی و کاهش آثار مخرب ناشی از تحریم های مختلف، سبب ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی شده است. در این مقاله پس از مقدمه و بیان چارچوب نظری و جایگاه مهم دستاوردهای علمی و فناوری، به بررسی نقش این دستاوردها در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

لینک کمکی