فایل word مسوليت مدني ناشي از قاعده غرور در حقوق ايران و قانون کامن لا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مسوليت مدني ناشي از قاعده غرور در حقوق ايران و قانون کامن لا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

یکی ازعوامل موثر در ایجاد مسوولیت فریب دادن است، بدین معنا که اگر شخصی دیگری رافریب دهد یا از کسی گول بخورد، دراین صورت برای فریب دهنده مسوولیت وضمان ایجاد می شود. این نوع از مسوولیت که ضمان ناشی از خدعه وفریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از ان به مسوولیت مدنی یاد می شود. در این مقاله سعی شده است که به بررسی فایل word مسوليت مدني ناشي از قاعده غرور در حقوق ايران و قانون کامن لا پرداخته شود. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که حقوق ایران از حیث شرایط عمده تحقق غرور در مقایسه با حقوق کامن لا که حسب تاسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه آمیز به آن می پردازد، تفاوت چندانی ندارد. وجوه افتراق عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق کامن لا و نیز عدم تاثیر علم شخص غار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق کامن لا به لحاظ ضمان ناشی از غرور می باشد.

لینک کمکی