فایل word مباني و ادله جاودانگي نفس در انديشه ملاصدرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مباني و ادله جاودانگي نفس در انديشه ملاصدرا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

صدرالمتالهین شیرازی بر اساس مبانی خاص حکمت متعالیه به اثبات فناناپذیری نفس انسانی می پردازد. برخی از این مبانی عبارتند از؛ اصالت وجود، اشتراک معنوی وجود، حرکت جوهری و تقسیم عوالم هستی به سه عالم؛ عالم ماده، عالم برزخ و عالم عقول. وی بر این اساس ثابت می کند که نفس انسان در ابتدا بصورت مادی حادث شده و در مسیر حرکت جوهری قرار می گیرد. در طی این حرکت که در ذات نفس روی می دهد نفس مادی تبدیل به یک موجود مجرد می گردد و از آن پس وارد عالم عقول جاودانه می گردد و بصورت جاودانه به زندگی خود ادامه می دهد. اما در دیدگاه وی عقولی هم که در این زندگی مادی نتوانسته اند به مرتبه ی تجرد برسند حداقل به مرحله ی خیالی رسیده و لذا پس از مرگ وارد عالم برزخ شده و در آنجا نیز به حرکت جوهری خود ادامه می دهند تا زمانیکه آنها نیز مجرد شده و به عالم عقول بپیوندند. با توجه به این دیدگاه بقای نفس انسان هایی که در مراحل ابتدای زندگی در همان اوایل زندگی پیش از آنکه دارای قوه ی تخیل بشوند می میرند دیدگاه ملاصدرا را با دشواری مواجه می کند. این پژوهش به بررسی مبانی ملاصدرا در این خصوص و نحوه ی رسیدن از مبانی به نتایج در اندیشه ی وی می پردازد.

لینک کمکی