فایل word عدالت کيفري از ديدگاه قاضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عدالت کيفري از ديدگاه قاضي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

عدالت قضایی یکی ازمحوری ترین پایه های عدالت اجتماعی دراسلام است. یکی ازمسایل مهم که موجب تحقق عدالت قضایی مورد نظر اسلام می شود، آموزه های اخلاقی و رفتاری درحوزه قضا و دادگستری است که اهمیتی بسزا دارد. امروزه اسناد و میثاق های فراوان بین المللی که درارتباط با اخلاق و رفتار معیار در امور قضایی فراهم شده است،گواه این مدعاست. این اسناد و میثاقها دردهه اخیر رو به تکمیل و تکامل بوده وفراگیری بیشتری داشته است که خود دلیلی بر نیازمندی سازمانهای قضایی به توجه هرچه بیشتر نسبت به تعریف وتعلیم آموزه های اخلاقی در حوزه قضاست

لینک کمکی