فایل word صلاحيت ديوان کيفري بين الملي در جري دعوي کيفري بين المللي و قلمرو و محدوده اعمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word صلاحيت ديوان کيفري بين الملي در جري دعوي کيفري بين المللي و قلمرو و محدوده اعمال :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

به طور معمول در عرصه های جهانی ،اعمال صلاحیت کیفری به صورت داخلی و ملی است و دولتها بر جرایمی که در محدود، مرزهایشان اتفاق می افتد، اعمال صلاحیت می کنند.مشکل زمانی ایجاد می شود که جرایمی در خارج از صلاحیت ملی دولتها اتفاق می افتد به ویژه ،زمانی که جرم در داخل صلاحیت دولتی دیگر اتفاق می افتد ، بدین ترتیب تعارضات نظامهای کیفری ملی در تعقیب جرایم و اعمال صلاحیت ها ایجاد می شود.حاصل این تعارضات و همچنین مانع حاکمیت ملی دولتها چیزی جز،عدم تعقیب جرایم نیست.از میان این جرایم که مواجه با عدم واکنش نظامهای کیفری ملی می شوند، بعضی جرایم دارای خصوصیت ویژه ای هستند به این صورت که آنها جرایم مربوط به جامعه بین المللی هستند، ارزشهایی را که کل جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخنه نقض می کنند. در این مقاله صلاحیت دیوان به صورت تخصصی در بخشهایی جداگانه تحت عنوان صلاحیت موضوعی دیوان ازجمله جنایت نسل کشی،جنایت جنگی،جنایت تجاوز ،جنایت علیه بشریت و صلاحیت تکمیلی و صلاحیت جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قلمرو و محدوده اعمال صلاحیت دیوان بصورت موشکافانه مورد بحث قرار می گیرد.

لینک کمکی