فایل word حالت رواني شخص خواب در حال جنايت از ديدگاه روانشناسي و تاثير آن در مسيوليت کيفري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حالت رواني شخص خواب در حال جنايت از ديدگاه روانشناسي و تاثير آن در مسيوليت کيفري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

برای تبین بیشتر حالت روانی شخص خواب در حال جنایت علاوه بر بررسی شرایط فقدان مسیولیت از لحاظ حقوقی ، مطالعه علمی وضعیت روانی وی در موارد متعدده مانند غلتیدن و خوابگردی لازم است از این رو در این مقاله به بررسی شرایط روانی و مغزی خفته که زمینه ساز فقدان اراده در حال قتل میباشد از دیدگاه روانشناسی میپردازیم در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال بوده ایم که حالت روانی شخص خواب از دیدگاه علم روانشناسی چگونه است و به بررسی ارتکاب جرم در خواب انواع خواب و علل حرکات شخص خواب از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان بپردازیم و ضمن بررسی وضعیت اراده اختیار و قصد شخص خوابیده چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسیولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان کنیم بررسی مسیولیت و یا عدم مسیولیت شخص نایم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتکابی اش، در محدوده حقوق کیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی که از زیرمجموعه علوم پزشکی می باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم و نیز تعیین مسیولیت یا عدم مسیولیت کیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد

لینک کمکی