فایل word جنبه هاي محرمانگي تحقيقات مقدماتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جنبه هاي محرمانگي تحقيقات مقدماتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. دادسرا نهادی است که ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.در نظام دادرسی کیفری ایران مرحله مقدماتی طبق سیستم تفتیشی انجام می شود و تحقیقات محرمانه، مکتوب وسری بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به شرایطی است. تحقیقات مقدماتی حساس ترین مرحله رسیدگی است که سنگ بنای اولیه پرونده اتهامی گذاشته می شود. سری بودن تحقیقات مقدماتی تخلف از مقررات تساوی سلاح ها و نقض حقوق متهم می باشد .و این در حالی است که قوانین سایر کشورها به جهت تساوی سلاح ها حرکت کرده روز به روز از جنبه سری بودن آن به نحوی که حقوق متهم را تضمین نماید ،کاسته اند. در جهان امروزی با پیشرفت هایی که در اصول دادرسی کیفری به وجود آمده است به متهمان اجازه می دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند.داشتن وکیل نیز به متهم ، در بسیاری از کشورهای جهان حتی در مرحله تفهیم اتهام تفهیم و تذکر داده می شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع ورزد. در این تحقیق ویژگی تحقیقات مقدماتی که بر چهار اصل برقرار است مورد مطالعه قرار می گیرد و سری بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم سری بودن از جنبه های مختلف حفظ آرامش جامعه ،حفظ حقوق فرد مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی