فایل word جذب و گسترش سرمايه گذاري خارجي در صنايع غير نفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جذب و گسترش سرمايه گذاري خارجي در صنايع غير نفتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بسیاری از کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه و منابع مالی مواجه هستند .این کشورها از جمله ایران برای جبران کمبود سرمایه منابع مالی مورد نیاز خود نیازمند جلب سرمایه های خارجی هستند.چنانچه امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی لازم در کشورهای در حال توسعه و اقتصاد های آنها فراهم شود سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این بازارها پیدا خواهند کرد و قدرت جذب سرمایه ها توسط آنها بیش از پیش به وجود می آید. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها می تواند منبع تشکیل سرمایه باشد مهمتر از آن می تواند به عنوان وسیله تکنولوژی تولید،مهارتعا،امکانات نوآوری و قراردادهای مدیریتی و سازمانی میان طرفین باشد و به عنوان وسیله های جهت دستیابی به شبکه بازاریابی بین المللی عمل نماید.بی تردید داشتن سرمایه لازمه رشد و توسعه اقتصادی است در این مقاله به جذب و گسترش سرمایه خارجی پرداخته شده است.

لینک کمکی