فایل word تفکيک حقوق عمومي از حقوق خصوصي با تاکيد بر تبيين ماهيت حقوق کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تفکيک حقوق عمومي از حقوق خصوصي با تاکيد بر تبيين ماهيت حقوق کار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این مقاله در مقام تبیین آن است که حقوق عمومی ، رشته ای منفک از حقوق خصوصی بوده ولی رشته ای نظیر حقوق کار دارای وابستگی به حقوق عمومی بوده و این غلبه حقوق خصوصی در علم حقوق و در واقع خصوصی زدگی نباید ما را در شناخت ماهیت این رشته دچار اشکال و اشتباه نماید .حقوق کار با توجه به ویژگی هایی نظیر حمایتی بودن ، آمرانه بودن ، دخالت دولت ، ضرورت توجه به نظم عمومی و امثال این ها دارای ماهیت عمومی است و این شناخت ماهیت دارای آثاری نظیر تفاوت در قواعد ، فرایندها ، تفاسیر ، رسیدگی های قضایی و غیره است .

لینک کمکی