فایل word تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات اسلامي 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات اسلامي 1392 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

سیاست کیفری قانون جدید مبتنی بر پیشگیری از سقوط متهمان و محکومان جزایی در ارتکاب جرم است. بنابراین کیفر زدایی و حبس زدایی ، مورد توجه تشکیلات قضایی و تقنینی بوده و می باشد . لذا قانونگذار با ایجاد نهاد تعلیق اجرای مجازات ،هدف تعلیق را بدون اجرا ماندن حکم مجازات دانسته و فرصتی را در جهت جبران مافات به بزهکار درچارچوب رعایت شرایط و اصولی اعطاء می نماید.و مراقبتهای پس از صدور آن را به نحو مطلوب می بایستی مطابق قواعد به انجام رساند تا روحیه ی تبهکاری مجرم و جرات او نسبت به ارتکاب جرم محدود شده باشد. به عبارتی رسالت قانونگذار بیشتر در اهداف بلند مدت که عبارت از پیشگیری از وقوع جرم وتوجه به فرآیندتربیت و رشدانسان است ، متمرکز شده است. تا به هدف نهایی خودکه همانا حفظ نظم و برقراری امنیت در جامعه و صیانت از حقوق افراد می باشد، نایل گردد. لذا تعلیق اجرای مجازات بعنوان راهکاری جهت جلوگیری از سلب آزادی ، سلب خلاقیت ، سلب امکان کار و کسب درآمد از متهمان و مجرمین اتفاقی و فاقد سوء سابقه وارد می شود واز ضربه ی مهلکی که به فرد در نتیجه انقطاع ارتکاب خانوادگی ، اجتماعی و شغلی وارد می گردد ، جلوگیری می کند .

لینک کمکی