فایل word تحولات مفهوم امنيت نوين اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحولات مفهوم امنيت نوين اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از ابعاد مهم امنیت امنیت نوین اجتماعی است. توسعه اقتصادی مبتنی بر توسعه انسانی از طریق مکانیسم های افزایش سطح رفاه عمومی ، بهداشت و آموزش عمومی وکاهش بیکاری زمینه ساز ارتقاء مطلوبیت زیست اجتماعی بشر وکاهش ناهنجاری های عمومی شده وبدین ترتیب امنیت نوین احتماعی رادر عصر جهانی شدن ارتقاء می بخشد. کار ویژه حاکمیت ها به مثابه اقتدار مرکزی داخلی تامین زیر ساخت های اقتصادی و امنیت فردی ذیل مفاهیم توسعه اقتصادی است که از این رهگذر امنیت اجتماعی را در عرصه دولت ملت محقق سازند. جامعه ایمن درعصر جهانی شدن جامعه ای است برخوردار از امنیت اقتصادی برای همه افراد و در تعبیری متناقض عدم رفاه اقتصادی اعضاءجامعه بزرگترین تهدید در ایجاد نا امنی های اجتماعی مفروض میگردد. در جمهوری اسلامی ایران مهمترین تهدیدات اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار بر امنیت نوین اجتماعی عبارتند از تهدیدهای ناشی از روند جهانی شدن، حقوق بشر، بیکاری و بی عدالتی اجتماعی.

لینک کمکی