فایل word تحليل ژيوپليتيکي محيط جغرافيايي اقليم کردستان عراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ژيوپليتيکي محيط جغرافيايي اقليم کردستان عراق :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

عراق بعد از فروپاشی رژیم بعث وارد ساختار جدید سیستم حکمرانی و تقسیم قدرت بین بلوک های قومی- مذهبی شد و کردها با توجه به فرصت پیش آمده توانستند مطالبات خود را در سیستم جدید عراق قانونی کنند و حکومت اقلیم کردستان را تشکیل دهند. کردها با توجه به شکاف های هویتی با حکومت مرکزی و وزن ژیوپلیتیکی بالا به سیاست های غیر همسو با حکومت مرکزی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... روی آوردند و این وضعیت باعث به وجود آمدن چالش های متعددی بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق و هم چنین قدرت های منطقه ای خاورمیانه شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای- اینترنتی به جمع آوری داده های مورد بحث پرداخته است. ابتدا به بررسی و تبیین چالش های بین اقلیم کردستان به عنوان یک ساختار جغرافیایی با سایر ساختارهای جغرافیایی پرداخته شده و سپس با استفاده از داده های بدست آمده تاثیر این چالش ها بر آینده سیاسی عراق و منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان که بین ساختار جغرافیایی اقلیم کردستان عراق و سایر ساختارهای جغرافیایی متاثر از از این وضعیت چالشهای متعدد ساختاری و کارکردی شامل: اختیارات فراایالتی( فروش مستقیم نفت و سیاست های اقتصادی، قدرت نظامی، روابط خارجی) و قلمروخواهی در مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان و هم چنین عدم پذیرش این وضعیت اقلیم کردستان توسط سایر کشورهای کردنشین وجود دارد.

لینک کمکی