فایل word تاثير ايديولوژيک رويداد حج در تقريب مذاهب اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير ايديولوژيک رويداد حج در تقريب مذاهب اسلامي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه بزرگترین سلاح غرب برای مبارزه با اسلام، ایجاد تفرقه بین مسلمانان از طریق حربه های مختلف است. در این میان مذهب گرایی، بارز ترین نمونه ی این اختلافات به شمار می رود لذا ایجاد وحدت و همگرایی میان مذاهب اسلامی بزرگ ترین دغدغه ی کنونی مسلمانان جهان می باشد. قرآن کریم و پیشوایان اسلام همواره تاکید بسیاری بر این امر داشته اند و راه های مختلفی را نیز برای مسلمانان قرار داده اند. یکی از مهم ترین طرق تقریب مذاهب که به پایگاه عظیم وحدت مسلمانان جهان معروف است، فریضه ی حج است که می تواند نقش بسیار پر رنگی در ایجاد یک پارچگی میان مسلمانان داشته باشد. حضور همزمان همه ی ملت ها با تفاوت های نژادی, مذهبی, فرهنگی و ظاهری زیر یک پرچم واحد در مکه و مدینه، باعث شده که حج مظهر و فرصت واقعی وحدت اسلامی تلقی شود. در این نوشتار، ضمن تبیین عناوینی همچون مذهب گرایی و لزوم ایجاد وحدت اسلامی, فلسفه و اهمییت حج و نقش آن در تقریب مذاهب از دیدگاه قرآن و روایات معتبر بررسی می شود و طبق اسناد و مدارک و مشهودات، اهمییت فریضه ی حج در تقریب مذاهب عیان می گردد.

لینک کمکی