فایل word بررسي ويژگي هاي حقوق عمومي در ادوار باستاني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ويژگي هاي حقوق عمومي در ادوار باستاني ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اگر چه واژه حقوق دارای معانی متعدد است اما مراد از آن در رشته حقوق که ما از آن صحبت می کنیم عبارت است از مجموع قواعد الزامی حاکم بر روابط افراد یک جامعه نسبت به یکدیگر و نسبت به حکومتشان و نسبت به دیگر جوامع . در مقاله ی پیش رو قصد داریم در گفتمان حقوقی - سیاسی تمدن باستانی ایران با توجه به تفکیک قوا، منشا حاکمیت، رژیم سیاسی و حقوق بنیادین؛ به بررسی مفهومی مدرن، به نام حقوق عمومی بپردازیم. بحث ما از آن نظر اهمیت دارد که غالب حقوقدانان منکر وجود این شاخه از حقوق در ادوار باستانی مختلف هستند. حال سعی شده است با نگاهی اجمالی به بررسی ویژگی های این مفهوم مدرن پرداخته شود.

لینک کمکی