فایل word بررسي وقف در قرآن و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وقف در قرآن و روايات :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

آیین مقدس اسلام در گام نخست همه ی پیروان خود را به تلاش و کوشش فرا خواند و آنان را به برخورداری از نتیجه کار و تلاش خود ترغیب می کند. با این حال، به دلیل آن که فقه و احتیاج از عوارضی است که بر هر جامعه ممکن است عارض شود، به همین خاطر در احکام اسلامی اختصاص بخشی از اموال اغنیاء برای فقراء به عنوان یک فرضیه بر مسلمانان تکلیف شده است در کشور ما هم به دلیل اعتقادات مذهبی، محرومیت زدایی از اهمیت خاصی برخوردار بوده. بنابراین سنت حسنه وقف به سبب برکات فردی و اجتماعی و اثرات سازندگی و همیاری در جامعه در نزد پروردگار از کارهای فوق العاده حسنه به حساب می آید. در قرآن و روایات هم یکی از موضوعات مهم که به آن چه مستقیم و چه غیرمستقیم بدان اشاره شده وقف است. به طور مثال در قرآن در سوره-های چون: سوره بقره 177، کهف 46 و .... بدان اشاره شده است که در همگی این آیات خداوند مردم را به احسان و انفاق و سبقت گرفتن در راه خیر دعوت کرده است. که هر کدام از این ها از مصادیق و مظاهر وقف محسوب می شوند. پیامبر اسلام و ایمه معصومین (ع) نیز در احادیث و روایات مختلف بر اهمیت وقف تاکید فراوان داشته اند. از حضرت علی (ع) در این زمینه روایت شده که فرمودند: صدقه و حبس دو چیز ذخیره هستند پس آن ها را برای روزگار خودتان حفظ کنید. (نوری طبرسی، 1280، ص 511).

لینک کمکی