فایل word بررسي وضعيت حقوقي خليج هاي کوچک هم مرز با کشورها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت حقوقي خليج هاي کوچک هم مرز با کشورها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در خصوص خلیج های کوچک، حقوق بین الملل دریاها همواره پذیرفته است که این خلیج ها ارتباط نزدیکی با قلمرو سرزمینی دارد و مناسب تر است که آن ها را جزء آب های داخلی دانست تا دریای سرزمینی. در مورد خلیج های کوچک هم مرز با کشورها خط مبدا آنها به عنوان خط پست ترین جزر آب در امتداد سواحل خلیج خواهد بود. در مورد این خلیج ها مدعیان این امر بایستی بتوانند اثبات کنند که این خلیجها به عنوان بخشی از آبهای داخلی آنها بوده و بر آن اعمال قدرت نموده اند همچنین در مدت زمان اعمال قدرت، اعتراضی از جانب سایر دولتها واصل نشده است. موضوع مهمی که در خصوص خلیج های کوچک در مقایسه با خلیج های بزرگ مطرح می شود این است که شرایط خلیج های بزرگ باعث می شود که به یک منطقه بین المللی، راهبردی و استراتژیک از نظر اقتصادی، نظامی و سیاسی در میان چندین کشور تبدیل گردند و این در حالی است که کاربرد خلیج های کوچک در سطح یک یا چند کشور بیشتر از لحاظ اقتصادی خواهد بود.

لینک کمکی