فایل word بررسي نقش سازمان بسيج در انسجام ملي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بر اساس نظريه وفاق ملي امام خميني (ره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش سازمان بسيج در انسجام ملي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بر اساس نظريه وفاق ملي امام خميني (ره) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

انسجام ملی در ایران با سیاست وحدت در تکثر محقق شده است. سیاستی که بر پایه ی حفظ هویت های متعدد قومی قبیله ای و فرهنگی و همچنین تقویت پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین آنها قرار دارد. در عصر امروزی با در نظر داشتن شاخصه های وحدت ملی مانند ارزش های مشترک، روابط بین قومی، خرده فرهنگ ها، غرور و عزت ملی، محوریت منافع ملی، وحدت دولت و ملت و ... بهره گیری از روابط مختلف و عنصر گفت و گو، ساز و کاری مناسب برای ایجاد همگرایی، پیوند و تعامل در جامعه محسوب می شود. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی ایران سازمان های مختلفی در تامین هدف مذکور عمل می کنند بسیج به عنوان یکی از مهمترین این سازمان ها شناخته شده است.امروزه تاکید بر نقش بسیج بیش از هر دهه دیگر امری ضروری است به دو دلیل اساسی: الف) مقابله با دشمنان خارجی ب) حل مشکلات داخلی( اقتصادی، مقابله با تهاجم فرهنگی و..) لذا با توجه به نقش و اهمیت بسیج در جمهوری اسلامی ایران در این مقاله با اتکا به نظریه اصل وفاق ملی امام خمینی(ره) تلاش می-شود تا نقش موثر بسیج را در تحکیم اتحاد و انسجام ملی با عطف به وجود قومیت ها و فرهنگ های مختلف در کشور مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور در تجزیه تحلیل مطالب ابتدا به پیشینه و اهداف بسیج پرداخته شده است و سپس شاخصه های وحدت ملی ایران مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا نقش آفرینی بسیج در وحدت و اتحاد ملی با توجه به وجود تنوعات قومی و فرهنگی مختلف مورد کاوش قرار گرفته شد.

لینک کمکی