فایل word بررسي سقط جنين در حقوق ايران و کانادا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سقط جنين در حقوق ايران و کانادا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

در این پژوهش جرم سقط جنین در حقوق ایران و کانادا مورد بررسی قرار گرفته است. سقط جنین از جمله مسایلی است که از دیرباز در جوامع بشری مطرح بوده و نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوعات اساسی نظام حقوق کیفری مطرح بوده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است. به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسایل جدید اعم از مسایل پزشکی و مسایل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین، مسایل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستیم. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. اما در کشور کانادا، تقریبا هیچ منع قانونی برای سقط جنین دیده نمی شود. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است ضمن مرور قوانین سقط جنین در کشورهای مختلف جهان، تغییر موضع و انعطاف منطقی دو کشور ایران و کانادا در خصوص این پدیده اجتماعی را بررسی کند و با اشاره کوتاه به برخی مبانی فقهی و اجتماعی، ضرورت جواز سقط جنین قانونمند در این دو کشور را تقویت نماید. به لحاظ روش شناختی، پژوهش پیش روی از نوع پژوهش های توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، کلیه اسناد و تحقیقات و قوانین حوزه سقط جنین در دو کشور ایران و کانادا بود از این تعداد منتخبی از محتوای منتشره به صورت اسناد در دسترس جهت نتایج بر اساس سوالات و فرضیه های تحقیق مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت. در نهایت پس از بررسی عمق مطالب نتایج و دستاوردهای زیر حاصل گردید:جنین از قدیم در دو کشور ایران و کانادا جرم بوده و با توجه به مقررات جدید کماکان در ایران جرم ولی در کانادا تنها در مواقع خاصی که قانون مشخص کرده است، جرم محسوب می شود. دوم اینکه نتایج حاکی از آن بود که کیفر سقط جنین در هر یک از مراحل بارداری در دو کشور ایران و کانادا متفاوت است. به عبارت دیگر در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه جرم بوده ولی در کشور کانادا اینگونه نیست. دیگر اینکه سیر تحول قوانین راجع به سقط جنین مشخص گردید که این قانون در ایران دارای ثبات خاصی است در حالی که در کانادا دارای آزادی عمل بیشتر است. دیگر اینکه قوانین ایران و کانادا دراین باره که سقط جنین اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که شکل و صورتی ندارد یا روزهای آخر بارداری باشد، دیدگاه های متفاوتی مشاهده گردید و نهایتا اینکه دیدگاه های متفاتی درباره مجازات زن حامله مرتکب سقط جنین در حقوق ایران حاصل گردید.

لینک کمکی