فایل word بررسي تطبيقي احکام نفقه زوجه غايب مفقودالاثر در فقه و حقوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تطبيقي احکام نفقه زوجه غايب مفقودالاثر در فقه و حقوق :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این تحقیق با موضوع فایل word بررسي تطبيقي احکام نفقه زوجه غايب مفقودالاثر در فقه و حقوق در صدد پاسخ به این سوال است که احکام نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق به چه شکلی است تفاوتها و تشابهات احکام نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق به چه شکلی می باشد هر گاه شخصی غایب مفقود الخبر شود و غیبتی پیدا کند که هیچ خبری از او نباشد، اگر مالی دارد یا ولی ای که امور را اداره می نماید یا شخصی تبرعا نفقه زوجه او را می پردازد زن باید صبر کند؛ زیرا مسلم شدن فوت شوهر حیات او استصحاب می شود، باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه (در صورت شرط نفقه) که مدت او نگذشته را از دارایی غایب تادیه نماید. پرداخت نفقه زوجه از بیت المال از سوی بعضی از فقها مطرح گردیده است. در جامعه کنونی و با وضعیت موجود، پذیرش این نظر محل اشکال است. همچنین پرداخت نفقه زوجه توسط شخص متبرع که از سوی مشهور فقها مطرح گردیده با اشکالات متعددی همراه است. اول اینکه الزام زن به قبول نفقه با شرافت و کرامت زن منافات دارد. حق مالی او باید با حفظ و رعایت شیونات او تامین گردد، ثانیا پرداخت نفقه از سوی شخصی که تکلیفی در این باره ندارد، زوجه را در وضعیتی قرار می دهد که محکوم به صبر بوده و حق درخواست طلاق نداشته باشد. با توجه به مطالب مذکور، شایسته است، قانونگذار به علت ابهام مساله نفقه زوجه غایب به وضع قانون تصریح بپردازد یا با افزودن ماده یا تبصره ای به قانون مدنی این موضوع را بر اساس نظر فقها و با توجه به مقتضیات زمان روشن کند

لینک کمکی