فایل word بررسي تطبيقي آثار صدور حکم قضايي در حقوق ايران ، اردن و لبنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تطبيقي آثار صدور حکم قضايي در حقوق ايران ، اردن و لبنان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

روابط انسان ها با یکدیگر در شرایط کنونی و حفظ حداکثری حقوق افراد در این روابط پیچیده ، به نظام حقوقی اهمیت خاصی بخشیده است به خصوص اینکه بحث قضاوت به معنای خاص در جهت تمیز حق و صدور حکم قضایی مطرح باشد. از آنجا که صدور حکم باعث زوال دعوا گردیده و به نوعی توانایی اقامه دعوا را ساقط می نماید و این اثر معمولا نتیجه حکم قطعی است که به قاعده اعتبار امر قضاوت شده شهرت داشته و به اعتقاد پوتیه حقوق دان شهیر فرانسوی اماره قانونی مطابقت احکام با حقیقت دانسته شده و این همان اصلی است که در تمام سیستم های حقوقی با شدت و ضعف پذیرفته شده است. حال این سوال مطرح می گردد که اثر احکام قضایی نسبت به اشخاص ثالث چگونه است و یا اینکه می توان حکم دادگاه را نیز مانند مانند اسناد رسمی موضوع ادعای بطلان قرار داد و یا با توجه به اینکه طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است اگر رای قطعی خلاف بین شرع باشد امکان نقض آن وجود خواهد داشت یا همان رای خلاف بین شرع بایستی اجرا گردد لذا هر چند صدور حکم اثر نسبی دارد ولی در عین حال به عنوان دلیل در مقابل تمامی افراد قابلیت استناد را داشته و دارای آثار دیگری منجمله قاعده فراغ دادرس ،قدرت اثباتی رای قطعی و ...نیز می باشد که سعی می گردد در این مقال بدین آثار توجه و حقوق اردن و لبنان نیز در این موارد بررسی تطبیقی گردد .

لینک کمکی