فایل word آسيب شناسي حاکميت قانون در حقوق عمومي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آسيب شناسي حاکميت قانون در حقوق عمومي ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

حاکمیت قانون از مهم ترین اصول حقوق عمومی است که همه قوا را مکلف می کند در اعمالی که انجام می دهند قوانین را رعایت نمایند. بر اساس این اصل، تمام امور سیاسی، قضایی و همچنین گرفتن هرگونه تصمیم از طرف مقامات باید بر طبق قانون باشد، اهمیت اصل مذکور در جلوگیری از استبداد از سوی حکام و کارگزاران منصوب آنان است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی با هدف فایل word آسيب شناسي حاکميت قانون در حقوق عمومي ايران با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است، نتایج نشان می دهد امروزه در رکن دولت شاهد سیاست هایی هستیم که اجرایی شدن آن به نقض حاکمیت قانون منتهی گردیده است، خصوصی سازی مدارس یکی از آن موارد است که مغایر با ماده 30 قانون اساسی حقوق داخلی و ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر است و این با غایت نظام اسلامی که هدف آن تربیت انسان و رساندن آن به حیات طیبه می باشد در تضاد است. حقوق زن که در روند تاریخی کشور نیز شاهد بی-عدالتی بوده است با قانون شکنی ماده 20 قانون اساسی همچنان در تداوم سیر بی عدالتی می باشد. تمرکزگرایی که امروزه در جامعه کثیرالملله ایران سایه افکنده و با نقض مواد 15 و 19 قانون اساسی نمود یافته است همواره بر اتحاد کشور تهدید جدی بوده و می باشد و مورد آخر در این نوشتار اینکه طبق اصل 27 قانون مذکور تشکیل اجتماعات به شرط عدم ایجاد اخلال در مبانی اسلام آزاد است ولی در عمل طبق ماده 498 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 جرم شناخته می شود که این امر به ایجاد دوگانگی در قوانین می انجامد لذا حاکمیت قانون که در شریعت اسلام از آن با عنوان کرامت انسانی یاد می شود امید است جهت صیانت از قداست قانون اساسی کشور، اجرای شایسته آن مورد عنایت قوه مجریه و دیگر ارکان دولتی قرار گیرد.

لینک کمکی