فایل word مطالعه ارتباط بين هزينه نمايندگي، سياست تقسيم سود و رشد شرکت: مطالعه موردي شرکت هاي املاک و مستغلات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه ارتباط بين هزينه نمايندگي، سياست تقسيم سود و رشد شرکت: مطالعه موردي شرکت هاي املاک و مستغلات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان رشد و هزینه های نمایندگی REITs، از میان سیاست تقسیم سود سهام REITs و ارزش شرکت و همچنین مطالعه بر روی سودهای مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از وارسی صورت های مالی شرکت ها، ابتدا داده ها با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن تنظیم گردیده و سپس به وسیله ی نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل انجام شده است. براساس نتایج بین درصد مالکیت سهامداران خرد و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. در واقع، با افزایش میزان مالکیت سهامداران اقلیت، سود تقسیمی شرکت ها کاهش می یابد. همچنین، بین هزینه های نمایندگی و سیاست تقسیم سود یک رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. در حقیقت، با افزایش هزینه های نمایندگی، میزان سود تقسیمی شرکت ها کاهش یافته است. سایر یافته های این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه معکوس و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود وجود دارد.

لینک کمکی