فایل word بررسي وضعيت پياده سازي حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي کشور و شناسايي چالش هاي موجود (مطالعه موردي: دستگاه هاي اجرايي استان کردستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت پياده سازي حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي کشور و شناسايي چالش هاي موجود (مطالعه موردي: دستگاه هاي اجرايي استان کردستان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

یکی از مفروضات بنیادی حسابداری ، فرض تعهدی می باشد که براساس آن درآمدها و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحقق (تحصیل) و تحمل شوند. از آنجا که این نظام حسابداری بدون توجه به دریافت و پرداخت وجه نقد، معاملات و رویداد های مالی را ثبت می نماید، لذا اعتقاد بر این است که باعث کارایی و شفافیت بیشتر خواهد شد. از آنجا که در ایران سال ها از مبنای نقدی استفاده شده و تبدیل به مبنای تعهدی منجر به شناسایی و ایجاد مشکلاتی در سطح عمل گردیده لذا این تحقیق به بررسی و شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در اجرای نظام حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی پرداخته و پس از تدوین فرضیات از طریق پرسشنامه، نظرات کارشناسان و ذیحسابان 75 دستگاه دولتی در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اجرای نظام حسابداری تعهدی کاملا موفق نبوده و به اعتقاد پاسخ دهندگان اجرای حسابداری تعهدی در کشورصرفا بصورت شکلی بوده و با وضعیت مطلوب آن فاصله دارد؛ ضمن اینکه مهمترین چالش های موجود در این زمینه به ترتیب شامل ناکارآمدی نظام بودجه ریزی موجود، ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی، عدم تخصیص بهینه منابع و اعتبارات و نیز فرآیندهای اداری زاید بوده است.

لینک کمکی