فایل word بررسي مقايسه اي مدل هاي پيش بيني کننده وضعيت مالي و اقتصادي شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر مدل هاي داخلي و خارجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي مدل هاي پيش بيني کننده وضعيت مالي و اقتصادي شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر مدل هاي داخلي و خارجي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در این پژوهش قدرت مدل های مختلف جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از پنج مدل آلتمن، زیمسکی، شیراتا، الگوریتم ژنتیک احمدی- امجدیان و مدل جریانات نقدی امجدیان استفاده شده است. جهت آزمون مدل ها از اطلاعات دو گروه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.گروه اول متشکل از 40 شرکت غیر ورشکسته بوده و گروه دوم نیز مشابه گروه اول و متشکل از 40 شرکت ورشکسته بوده است. سپس اطلاعات مورد نیاز هر مدل از صورت های مالی استخراج شده و در مدل جایگذاری شده و نهایتا توانایی مدل در 3 سال قبل از ورشکستگی محاسبه شده است. نتایج آماری مدل حاکی از این مطلب می باشد که همه مدل ها می توانند ورشکستگی را در سال های قبل از ورشکستگی و در زمان ایجاد بحران پیش بینی نمایند تنها تفاوت میزان دقت مدل های مختلف بود و نتایج نشان داد از انجاییکه مدل های طراحی شده داخلی چون با اطلاعات بورس ایران طراحی شده برای پیش بینی دارای عملکرد مناسب تری از سایر مدل های خارجی بوده و مدل ژنتیک احمدی-امجدیان در این میان بهتر از سایر مدل ها می باشد.

لینک کمکی