فایل word بررسي تاثير سررسيد بدهي بر ويژگي هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير سررسيد بدهي بر ويژگي هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

فایل word بررسي تاثير سررسيد بدهي بر ويژگي هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف پژوهش حاضر می باشد که به منظور انجام آن سه فرضیه در نظرگرفته شد تا مشخص شود که آیا سررسید بدهی بر ویژگی های مالی شرکت(فرصت رشد، وثایق و سود تقسیمی) تاثیرگذار است یا خیر با توجه به فرضیه ها و قلمرو مکانی(که شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد) و زمانی(سال 1390-1393)، اطلاعات با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزار Excel و7 Eviews انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این بود که سررسید بدهی از بین ویژگی های مالی تحت بررسی بر وثایق تاثیرگذار است.

لینک کمکی